در این برنامه صحبتی داشتیم با محترمین هر یک حاجی سمیع سکندری، حاجی مظهر سکندری و محمد بلال نبی زاده، از جمله استادان ،ترانه خوانها و نعت خوانهای مشهور کشور     Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af Noor TV on […]

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترمین هر یک حاجی سمیع سکندری، حاجی مظهر سکندری و محمد بلال نبی زاده، از جمله استادان ،ترانه خوانها و نعت خوانهای مشهور کشور

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv