تفکر در خلقت و آفرینش در فرهنگ و اندیشه اسلامی از جایگاه مهم وارزشمندی برخوردار است. تفکر عبادت بدون قید وشرط است. تفکر باعث افزایش ایمان و قدرت معنوی در زندگی انسان می‌گردد. قرآنکریم در آیات مختلف انسان‌ها را در به تفکر دعوت می‌کند. ما دراین برنامه در مورد اهمیت تفکر بحث کرده‌ایم. مهمان: محراب‌الدین […]

تفکر در خلقت و آفرینش در فرهنگ و اندیشه اسلامی از جایگاه مهم وارزشمندی برخوردار است. تفکر عبادت بدون قید وشرط است.

تفکر باعث افزایش ایمان و قدرت معنوی در زندگی انسان می‌گردد. قرآنکریم در آیات مختلف انسان‌ها را در به تفکر دعوت می‌کند.

ما دراین برنامه در مورد اهمیت تفکر بحث کرده‌ایم.

مهمان: محراب‌الدین جویا، آگاه اسلامی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv