وحدت و همبستگی اسلامی در میان مسلمانان از نظر قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم مهم و ارزشمند تلقی شده‌است. قرآنکریم و سنت مسلمانان را به وحدت و یک پارچگی دعوت می‌کند و ضرورت و اهمیت آن را همیشه برای مسلمانان باز گو می‌کند. ما در این برنامه درمورد اهمیت و ضرورت و […]

وحدت و همبستگی اسلامی در میان مسلمانان از نظر قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم مهم و ارزشمند تلقی شده‌است.

قرآنکریم و سنت مسلمانان را به وحدت و یک پارچگی دعوت می‌کند و ضرورت و اهمیت آن را همیشه برای مسلمانان باز گو می‌کند.

ما در این برنامه درمورد اهمیت و ضرورت و نیاز وحدت اسلامی سخن گفته‌ایم.

مهمان: نثار احمد مرشد، آگاه اسلامی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv