وحدت و همبستگی یکی از نقاط برجسته و مهم در فکر اسلامی است و برای جامعه اسلامی نیاز و ضرورت مبرم است تا به وحدت و یک پارچگی لازم دست یابند. در قرآنکریم و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم درمورد اهمیت و ضرورت وحدت اسلامی تاکیدات اکید صورت گرفته است. ما در این برنامه […]

وحدت و همبستگی یکی از نقاط برجسته و مهم در فکر اسلامی است و برای جامعه اسلامی نیاز و ضرورت مبرم است تا به وحدت و یک پارچگی لازم دست یابند.

در قرآنکریم و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم درمورد اهمیت و ضرورت وحدت اسلامی تاکیدات اکید صورت گرفته است.

ما در این برنامه پیرامون اهمیت و ضرورت وحدت اسلامی بحث و گفتگو کرده ایم.

مهمان: ندیم زیوری، آگاه مسائل اسلامی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv