روز جهانی قدس شریف یکی از روز های است که در این روز مسلمین از سرتاسر جهان به خیابانها می ریزند و از داعیه برحق ملت مظلوم و درد و رنج کشیده فلسطین حمایت و دفاع می کنند. امسال این روز در حال تجلیل می گردد که نسبت به هر زمان دیگر مردم فلسطین در […]

روز جهانی قدس شریف یکی از روز های است که در این روز مسلمین از سرتاسر جهان به خیابانها می ریزند و از داعیه برحق ملت مظلوم و درد و رنج کشیده فلسطین حمایت و دفاع می کنند.

امسال این روز در حال تجلیل می گردد که نسبت به هر زمان دیگر مردم فلسطین در خاک و خون غلطیده اند.

مهمانان:

محمد موسی روحانی، آگاه اسلامی

احمد مدثر، حافظ قرآنکریم

موجب الله، حافظ کل قرآنکریم

احمد مبشر قانت، حافظ قرآنکریم

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv