آمدن ماه مبارک رمضان امسال با فرا رسیدن بهار قرین و همگام صورت گرفت. ماه مبارک رمضان بهار قرآن و بهار دل ها و صیقل دهنده قلب های انسان ها است و بهار شکوفای طبعیت و رویدن سبزهای و طراوت و تازگی در هستی و طبعیت است که خداوند متعال خالق همه آن است. ما […]

آمدن ماه مبارک رمضان امسال با فرا رسیدن بهار قرین و همگام صورت گرفت.

ماه مبارک رمضان بهار قرآن و بهار دل ها و صیقل دهنده قلب های انسان ها است و بهار شکوفای طبعیت و رویدن سبزهای و طراوت و تازگی در هستی و طبعیت است که خداوند متعال خالق همه آن است.

ما با استفاده از این دو بهار ارزشمند تلاش کنیم که از سال گذشته چیزهای را بیاموزیم و سال کنونی را با برنامه های سازنده به سر برسانیم.

مهمانان:
محمد مومن امینی، آگاه اسلامی
ذبیح الله پروانی، حافظ قرآنکریم

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv