بیداری اسلامی احساس، شعور، ادراک و یک عملیه‌ی انسانی و اسلامی است. بیداری به وسیله اسلام صورت می‌گیرد. عمل به احکام و شعایر و مبانی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هویتی اسلامی باعث به وجود آمدن روند بیداری در انسان و مخصوصا مسلمانان می‌گردد. ما در این برنامه در مورد بیدار اسلامی بحث و […]

بیداری اسلامی احساس، شعور، ادراک و یک عملیه‌ی انسانی و اسلامی است. بیداری به وسیله اسلام صورت می‌گیرد.

عمل به احکام و شعایر و مبانی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هویتی اسلامی باعث به وجود آمدن روند بیداری در انسان و مخصوصا مسلمانان می‌گردد.

ما در این برنامه در مورد بیدار اسلامی بحث و گفت‌وگو کرده‌ایم.

مهمان: احمد جاهد فرزام

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv