قرآنکریم کتاب و متن مستند وحی الهی است و قرآنکریم برای تلاوت و فهم و تدبر و تطبیق مفاهیم آن در زندگی آمده است. پس نیاز و لازم است که در هنگام تلاوت قرآنکریم، تدبر و تفکر در آیات آن را از یاد نبریم و عمل به قرآنکریم هنگام میسر و ممکن است که فهمی […]

قرآنکریم کتاب و متن مستند وحی الهی است و قرآنکریم برای تلاوت و فهم و تدبر و تطبیق مفاهیم آن در زندگی آمده است.

پس نیاز و لازم است که در هنگام تلاوت قرآنکریم، تدبر و تفکر در آیات آن را از یاد نبریم و عمل به قرآنکریم هنگام میسر و ممکن است که فهمی از آن برای ما دست داده باشد.

ما در این برنامه در مورد تلاوت و تدبر در آیات قرآنکریم گفت‌وگو کرده‌ایم.

مهمانان:
محمد مدثر زازی، حافظ قرآنکریم
عبدالسبحان پیکان، حافظ و آگاه اسلامی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv