امنیت وسلامت انسان از هرلحاظی برای جامعه انسانی مهم وارزشمند است. دین مقدس اسلام نیز برای سلامت انسان نظریه ها و تیورهای را پیشکش می کند که مطابق به طبعیت وفطرت و ساختار اجتماعی انسان است. مادر هدایت نور پیرامون این مسئله صحبت کردیم. مهمان برنامه: مختار بشار، آگاه مسائل اسلامی Join us on Social […]

امنیت وسلامت انسان از هرلحاظی برای جامعه انسانی مهم وارزشمند است.

دین مقدس اسلام نیز برای سلامت انسان نظریه ها و تیورهای را پیشکش می کند که مطابق به طبعیت وفطرت و ساختار اجتماعی انسان است.

مادر هدایت نور پیرامون این مسئله صحبت کردیم.

مهمان برنامه: مختار بشار، آگاه مسائل اسلامی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv