همکاری و تعاون اجتماعی با دیگران در تمام زمینه‌ها و زمان‌ها یکی از خصلت‌های نیک و پسندیده‌ی است که از لحاظ اخلاقی برای جامعه خیلی سودمند و آموزنده و ازسوی دیگر برای دیگران منفعت به وجود می‌آورد. مخصوصا این تعاون و تساند در ماه مبارک رمضان مضاعف گردد که هم اجر و ثواب آن بی‌شتر […]

همکاری و تعاون اجتماعی با دیگران در تمام زمینه‌ها و زمان‌ها یکی از خصلت‌های نیک و پسندیده‌ی است که از لحاظ اخلاقی برای جامعه خیلی سودمند و آموزنده و ازسوی دیگر برای دیگران منفعت به وجود می‌آورد.

مخصوصا این تعاون و تساند در ماه مبارک رمضان مضاعف گردد که هم اجر و ثواب آن بی‌شتر باشد و هم مشکلات اقتصادی نیازمند به حداقل برسد.

ما در این برنامه روی همین موضوع گفت‌وگو خواهیم کرد.

مهمانان:
سید ندیم زیوری، آگاه اسلامی
الطاف حسین احمدی، فعال اجتماعی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv