هر قوم و ملتی از خودش فرهنگ و آداب خاصی دارد که با آن شناخته می‌شود‌ و فرهنگ هر ملت و مردمی نشانۀ شناخت و هویت اصلی آنان را تشکیل می‌دهد. روزه و رمضان نیز برای مسلمانان فرهنگ‌های خاصی را در خود دارد. ما دراین برنامه درمورد فرهنگ روزه و رمضان گفت‌وگو کرده‌ایم. مهمانان: ابوبکر […]

هر قوم و ملتی از خودش فرهنگ و آداب خاصی دارد که با آن شناخته می‌شود‌ و فرهنگ هر ملت و مردمی نشانۀ شناخت و هویت اصلی آنان را تشکیل می‌دهد.

روزه و رمضان نیز برای مسلمانان فرهنگ‌های خاصی را در خود دارد.

ما دراین برنامه درمورد فرهنگ روزه و رمضان گفت‌وگو کرده‌ایم.

مهمانان:
ابوبکر حکیمی، استاد حفظ قرآنکریم
شهیر شریفی، دانشجوی دکترا

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv