عرفان و تصوف در فرهنگ اسلامی از جایگاه بس بلند و بالای برخور دار است و برگ‌های زرین از تاریخ اسلام را تشکیل می‌دهد. عرفان وتصوف اسلامی سبب نرمش، آرامش، آسایش و صلح و ثبات در جامعه‌ای اسلامی می‌گردد. پدیده‌های تکفیر، تفسیق و دورباش و کورش را کم رنگ می‌کند و جامعه اسلامی امروز بیش […]

عرفان و تصوف در فرهنگ اسلامی از جایگاه بس بلند و بالای برخور دار است و برگ‌های زرین از تاریخ اسلام را تشکیل می‌دهد. عرفان وتصوف اسلامی سبب نرمش، آرامش، آسایش و صلح و ثبات در جامعه‌ای اسلامی می‌گردد.

پدیده‌های تکفیر، تفسیق و دورباش و کورش را کم رنگ می‌کند و جامعه اسلامی امروز بیش از پیش به عرفان و تصوف ناب اسلامی نیازمند است.

ما دراین برنامه درمورد عرفان و تصوف بحث کرده‌ایم.

مهمان: منیب‌الله عزیزی، اگاه اسلامی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv