فسلطین قلب تبنده و نبض زنده جهان اسلام است. فلسطین سرزمین معراج و اسراء حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم است و این منطقه که مرکز خارومیانه نیز است، از لحاظ جیوپولیتیک و جیو اکونومیک ارزش و اهمیت فراوانی دارد. از لحاظ تاریخی نیز فلسطین میان ادیان بزرگ آسمانی چون یهودیت، مسیحیت و اسلام […]

فسلطین قلب تبنده و نبض زنده جهان اسلام است.

فلسطین سرزمین معراج و اسراء حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم است و این منطقه که مرکز خارومیانه نیز است، از لحاظ جیوپولیتیک و جیو اکونومیک ارزش و اهمیت فراوانی دارد.

از لحاظ تاریخی نیز فلسطین میان ادیان بزرگ آسمانی چون یهودیت، مسیحیت و اسلام مشترکاتی را دارا می باشد.

ما در این برنامه درمورد فلسطین در اندیشه‌ی اسلامی بحث خواهیم کرد.

مهمان: سید صفی الله راشد، عالم دین

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv