قدس یا مسجدالاقی یکی از مکان های بزرگ و مبارکی در فرهنگ اسلامی محسوب می شود. مسجدالاقصی نخستین قبله مسلمانان و سرزمین إسرا و معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم است. بنا براین این سرزمین از اهمیت خیلی زیادی در باور مسلمانان برخور دار است و هر مسلمان نسبت به آن احساس مسئولیت در […]

قدس یا مسجدالاقی یکی از مکان های بزرگ و مبارکی در فرهنگ اسلامی محسوب می شود.

مسجدالاقصی نخستین قبله مسلمانان و سرزمین إسرا و معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم است. بنا براین این سرزمین از اهمیت خیلی زیادی در باور مسلمانان برخور دار است و هر مسلمان نسبت به آن احساس مسئولیت در قبال آن خواهد داشت.

ما در این برنامه پیرامون این موضوع گفتگو کرده ایم.

مهمان:
سید صفی الله راشد، عالم دین

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv