ایمان در زندگی نقش‌های زیادی دارد و به زندگی انسان‌ها هدایت و نور می‌بخشد. ایمان در زندگی معجزه‌های می‌کند که گاهی آدمی قدر وقدرت آن را درک نمی‌کند. ایمان در فرهنگ اسلامی عبارت است از اقرار به زبان و تصدیق قلبی و عمل به مقتضیات آن. ما دراین برنامه درمورد نقش ایمان در زندگی بحث […]

ایمان در زندگی نقش‌های زیادی دارد و به زندگی انسان‌ها هدایت و نور می‌بخشد.

ایمان در زندگی معجزه‌های می‌کند که گاهی آدمی قدر وقدرت آن را درک نمی‌کند.

ایمان در فرهنگ اسلامی عبارت است از اقرار به زبان و تصدیق قلبی و عمل به مقتضیات آن.

ما دراین برنامه درمورد نقش ایمان در زندگی بحث می‌کنیم.

مهمان: عبدالدیان زاهد، عالم دین

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv