جوانان ستون فقرات جامعه محسوب میشوند. جوانان نقش های ارزشمند وتعین کننده درتحولات جامعه دارند. هیچ نیروی دردنیا از نقش و اهمیت نسل جوان در تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه بشری ندارد. ما در این برنامه درمورد نقش جوانان در سیاست بحث وگفتگو کرده ایم. مهمان: ثناءالحق سایف Join us on Social Media […]

جوانان ستون فقرات جامعه محسوب میشوند.

جوانان نقش های ارزشمند وتعین کننده درتحولات جامعه دارند. هیچ نیروی دردنیا از نقش و اهمیت نسل جوان در تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه بشری ندارد.

ما در این برنامه درمورد نقش جوانان در سیاست بحث وگفتگو کرده ایم.

مهمان: ثناءالحق سایف

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv