علامه سید جمال الدین افغانی یکی از چهره های تابناک و ستاره درخشان در آسمان فکر و اندیشه اسلامی است. علامه افغانی برای اتحاد و بیداری جهان اسلام تلاش های زیادی به خرچ داد و از کشورها و سرمین های زیادی باز دید کرد. ما دراین برنامه در مورد آثار و افکار علامه سید جمال […]

علامه سید جمال الدین افغانی یکی از چهره های تابناک و ستاره درخشان در آسمان فکر و اندیشه اسلامی است.

علامه افغانی برای اتحاد و بیداری جهان اسلام تلاش های زیادی به خرچ داد و از کشورها و سرمین های زیادی باز دید کرد.

ما دراین برنامه در مورد آثار و افکار علامه سید جمال الدین افغانی گفتگو کرده ایم.

مهمان: سید جاوید شکیب زاده، نویسنده و محقق

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv