روزه و رمضان در ذات خودش یک مکتب بزرگ و مهم تربیتی برای انسان مسلمان و روزه گیر است و خداوند متعال در قرآنکریم فلسفه روزه را رسیدن به تقوی معرفی کرده است. روزه اخلاق و رفتار و منش انسان را دچار تغییر و تحول بنیادی می کند و روح و روان انسان را صیقل […]

روزه و رمضان در ذات خودش یک مکتب بزرگ و مهم تربیتی برای انسان مسلمان و روزه گیر است و خداوند متعال در قرآنکریم فلسفه روزه را رسیدن به تقوی معرفی کرده است.

روزه اخلاق و رفتار و منش انسان را دچار تغییر و تحول بنیادی می کند و روح و روان انسان را صیقل می زند و انسان را به خداوند متعال نزدیک می کند.

ما در این برنامه در مورد ابعاد تربیتی روزه گفتگو کرده ایم.

مهمانان:
مولابخش روحیمی، آگاه اسلامی
دکتر خیرالله خیرخواه، نویسنده
حسیب الله شریفی، حافظ قرآنکریم

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv