قصه رابطۀ اسلام و سیاست، قصه طولانی و نفس‌گیر و بحث برانگیز است. اسلام در ذات خودش دینی است که با سیاست گره خورده و عجین شده است و سرشت اسلام با سیاست پیوند عمیق و ناگسستنی دارد. ما دراین بحث در پیرامون رابطۀ اسلام با سیاست گفت‌وگو کرده‌ایم، انک خدمت علاقمند بحث دین و […]

قصه رابطۀ اسلام و سیاست، قصه طولانی و نفس‌گیر و بحث برانگیز است. اسلام در ذات خودش دینی است که با سیاست گره خورده و عجین شده است و سرشت اسلام با سیاست پیوند عمیق و ناگسستنی دارد.

ما دراین بحث در پیرامون رابطۀ اسلام با سیاست گفت‌وگو کرده‌ایم، انک خدمت علاقمند بحث دین و سیاست رائه می‌گردد.

مهمان: محمد زبیر اندیشمند، نویسنده

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv