نگاه جدید به وضعیت مسلمانان در جهان یکی از عمده‌ترین مسائیل وارزشهای است که باید بدان پراخت و داشته‌ها و نداشته‌ها و چگونگی و چرایی و جایگاه مسلمانان را به بحث و بررسی گرفت. کاوش و تحقیق در اوضاع و احوال مسلمین کاری عالمان دین آگاه و درد مند جامعه است. ما در این برنامه […]

نگاه جدید به وضعیت مسلمانان در جهان یکی از عمده‌ترین مسائیل وارزشهای است که باید بدان پراخت و داشته‌ها و نداشته‌ها و چگونگی و چرایی و جایگاه مسلمانان را به بحث و بررسی گرفت.

کاوش و تحقیق در اوضاع و احوال مسلمین کاری عالمان دین آگاه و درد مند جامعه است.

ما در این برنامه درمورد وضعیت مسلمانان در جهان کنونی بحث و گفت‌وگو می‌کنیم.

مهمان: عبدالمنان فیصل، آگاه امور اسلامی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv