پس از دومین کنفرانس ویدیویی میان گروه تماس و طالبان که روز گذشته انجام شد، شورای امنیت ملی می گوید: با طالبان به این نتیجه رسیده اند که تا ۵ روز دیگر ۱۰۰ تن از زندانیان طالبان را به گونه ی مشروط از بند رها می کند. در همین حال دفتر سیاسی طالبان درقطر نیز […]

پس از دومین کنفرانس ویدیویی میان گروه تماس و طالبان که روز گذشته انجام شد، شورای امنیت ملی می گوید: با طالبان به این نتیجه رسیده اند که تا ۵ روز دیگر ۱۰۰ تن از زندانیان طالبان را به گونه ی مشروط از بند رها می کند. در همین حال دفتر سیاسی طالبان درقطر نیز گفته است پس از کنفرانس ویدیویی که چهار ساعت ادامه داشت با حکومت افغانستان روی رهایی زندانیان توافق کرده اند. سفارت امریکا در کابل و زلمی خلیلزاد نماینده ویژه این کشور در امور صلح افغانستان نیز این توافق را مثبت خوانده است.