قرار است مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرح را به رای بگذارد که در صورت تصویب، تامین بودجه برای جنگ احتمالی با ایران را محدود می کند. این مجلس همچنان طرح دیگری را بررسی خواهد کرد که براساس آن اختیارات اعطایی به رییس جمهور آمریکا برای آغاز جنگ با کشورها به بهانه رابطه با القاعده را […]

قرار است مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرح را به رای بگذارد که در صورت تصویب، تامین بودجه برای جنگ احتمالی با ایران را محدود می کند.

این مجلس همچنان طرح دیگری را بررسی خواهد کرد که براساس آن اختیارات اعطایی به رییس جمهور آمریکا برای آغاز جنگ با کشورها به بهانه رابطه با القاعده را لغو می کند. اما در واکنش به این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا، دونالد ترامپ در توییتی دموکرات های مجلس نمایندگان را متهم کرده که با این کارشان دفاع از آمریکا سخت تر می کنند. او همچنان ناسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان را متهم کرده که در صدد تضعیف جایگاه رییس جمهور آمریکا است. مجلس نمایندگان آمریکا در حالی این دو طرح را به رای می ‌گذارد که در مجلس سنا نیز جلسات استیضاح دونالد ترامپ در حال برگزاری است.