روز )جمعه، ۲۰ دلو) سومین روز مسابقات بزکشی میان چاپندازان ولایت بدخشان و و‌لایت تخار در میدان بزکشی ولسوالی کشم بدخشان پایان یافت. در نخست مسابقات تیمی بین دو تیم لاجورد و لعل به مدت ۳۰ دقیقه برگذار گردید که تیم لاجورد، تیم لعل  را شکست داد .و بعدً به شکل گروهی ادامه پیداکرد که […]

روز )جمعه، ۲۰ دلو) سومین روز مسابقات بزکشی میان چاپندازان ولایت بدخشان و و‌لایت تخار در میدان بزکشی ولسوالی کشم بدخشان پایان یافت.

در نخست مسابقات تیمی بین دو تیم لاجورد و لعل به مدت ۳۰ دقیقه برگذار گردید که تیم لاجورد، تیم لعل  را شکست داد .و بعدً به شکل گروهی ادامه پیداکرد که در مجموع همه پهلوانان عالی در خشیدند و خوب رزمیدند.

در آخر از طرف پهلوان زبیر قیومی رئیس فدراسیون بزکشی ولایت بدخشان ۳ بزتنی برای پهلوانان اعلام گردید. بزتنی اول را پهلوان نجیب مختار به سواری اسپ سمند ملاحیدرحیدری معاون فدراسیون بزکشی بدخشان به نفع ولسوالی کشم به خط رسانید.

بزتنی دوم را پهلوان عتیق مختار به سواری تکاور پهلوان آغامحمد ایرگیتال به نفع ولسوالی ارگو به خط رسانید و بزتنی سوم را پهلوان بصیر بابا عاشور به سواری اسپ مشکی زیدالله بای قصاب به نفع مرکز فیض‌آباد به خط رسانید.

قابل ذکر است که برای پهلوانان جایزه نقدی و غیر نقدی اهدا گردید.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv