دادستانی کل اسپانیا خواستار دو سال‌ونیم زندان برای رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا شد. به نقل از رادیو کوبی اسپانیا، دادستانی کل برای لوئیس روبیالس به‌دلیل بوسیدن اجباری و بدون توافق جنی هرموسو، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا ۲ سال و ۶ ماه زندان درخواست کرده‌است. رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا باید ۶۰ هزار […]

دادستانی کل اسپانیا خواستار دو سال‌ونیم زندان برای رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا شد.

به نقل از رادیو کوبی اسپانیا، دادستانی کل برای لوئیس روبیالس به‌دلیل بوسیدن اجباری و بدون توافق جنی هرموسو، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا ۲ سال و ۶ ماه زندان درخواست کرده‌است.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا باید ۶۰ هزار یورو هم به این بازیکن غرامت بدهد.

پیش از این هم فیفا رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا را ۳ سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرده‌بود.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv