واحدالله نژند، ورزشکار هنرهای مختلط رزمی افغانستان امشب در آلمان مقابل جاکوب باهنیک از جمهوری چک وارد قفس مبارزه می‌شود. این مسابقه در سه راوند و در وزن ٧۴ کیلوگرام، در دور پنجاه و پنجم سازمان مبارزات آزاد «اوکتاگون» در شهر اشتوتگارت آلمان برگزار می‌شود. واحدالله نژند ورزشکار ٣٠ ساله افغان مقیم آلمان، در هفت […]

واحدالله نژند، ورزشکار هنرهای مختلط رزمی افغانستان امشب در آلمان مقابل جاکوب باهنیک از جمهوری چک وارد قفس مبارزه می‌شود.

این مسابقه در سه راوند و در وزن ٧۴ کیلوگرام، در دور پنجاه و پنجم سازمان مبارزات آزاد «اوکتاگون» در شهر اشتوتگارت آلمان برگزار می‌شود.

واحدالله نژند ورزشکار ٣٠ ساله افغان مقیم آلمان، در هفت دیدار از ٩ مسابقه‌ حرفه‌ای مبارزات آزاد پیروز شده است و حریف او جاکوب باهنیک، ورزشکار ٣٠ ساله جمهوری چک نیز در ٩ دیدار از سیزده رقابت به برتری رسیده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv