در ادامه ی رقابت های دور چهارم لیگ بزکشی کشور، تیم های ولایت های بلخ و تخار، و تیم های ولایت های پنجشیر و بامیان به مصاف هم رفتند. بازی نخست میان تیم های بلخ و تخار برگزارشد که بلخ توانست تخاررا شکست دهد. همچنان، در دومین بازی که میان تیم های پنجشیر و بامیان […]

در ادامه ی رقابت های دور چهارم لیگ بزکشی کشور، تیم های ولایت های بلخ و تخار، و تیم های ولایت های پنجشیر و بامیان به مصاف هم رفتند.

بازی نخست میان تیم های بلخ و تخار برگزارشد که بلخ توانست تخاررا شکست دهد. همچنان، در دومین بازی که میان تیم های پنجشیر و بامیان برگزار شد، پنجشیر حریف خود را مغلوب کرد. درهمین حال چاپندازان بلخ برد و باخت تیم ها را مطرح ندانسته تاکید کردند هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب تیم قدرتمند ملی است.

در ادامه ی رقابت های دور چهارم لیگ بزکشی کشور، تیم های بزکشی ولایت بلخ و تخار، و تیم های بزکشی ولایت پنجشیر و بامیان به مصاف هم رفتند. در دیدار نخست، پیش از چاشت امروز، بلخ توانست با نتیجه ای سنگین هشت برصفر تیم بزکشی ولایت تخار را تحقیر کند. چاپندازان بلخ که خود را مدعی قهرمانی می دانند، می گویند که هدف از این مسابقات انتخاب یک پر قدرت ملی هست که در بیرون از کشور مدعی قهرمانی باشد.

در بازی دوم که پس از چاشت که میان تیم های بزکشی پنجشیر و بامیان برگزار شد، تیم بزکشی ولایت پنجشیر با نتیجه ی یک بر صفر حریف خویش را شکست داد. همچنان شماری از پهلوانان می گویند که در مسابقات برد وباخت مطرح نیست همه با هم برادراستیم، و تلاش می کنیم که شهروندان کشور از بازی های ما لذت ببرند.

این درحالیست که دیروز تیم بزکشی ولایت پنجشیر با ارایه یک بازی تماشایی و دور از باور تیم پرقدرت ولایت بغلان را با نتیجه سه بر یک شکست داد. دردیگر دیدار تیم بزکشی ولایت سمنگان با نتیجه مقتدرانه چهارده بر یک تیم بزکشی ولایت جوزجان را از پا درآورد.