برنامه امت
برنامه امت: وحدت و یک‌دیگر پذیری 08 میزان 1402

برنامه امت: وحدت و یک‌دیگر پذیری

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم حسیب الله نیازی، استاد دانشگاه       Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: […]

امت: میلاد نور و رحمت 01 میزان 1402

امت: میلاد نور و رحمت

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم محمد رفع صدیقی، استاد علوم اسلامی   Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv […]

برنامه امت: مسوولیت جوانان در جامعه 25 سنبله 1402

برنامه امت: مسوولیت جوانان در جامعه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم محبوب موحد، استاد دانشگاه         Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: […]

برنامه امت: فلسفه تعلیم و تربیه 31 سرطان 1402

برنامه امت: فلسفه تعلیم و تربیه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم دکتور خیرالله خیرخواه، استاد دانشگاه                   Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on […]

امت  :  صلح و وحدت ملی 05 حمل 1400

امت : صلح و وحدت ملی

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم مولوی تاج الدین نوری، رئیس شورای اجتماعی برای تحکیم صلح