تعلیم و تربیه
برنامه امت: فلسفه تعلیم و تربیه 31 سرطان 1402

برنامه امت: فلسفه تعلیم و تربیه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم دکتور خیرالله خیرخواه، استاد دانشگاه                   Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on […]