جلدی و زیبایی بایگانی - شبکه تلویزیون نور
پزشک آدینه روز: خشکی جلد و مو ۰۱ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: خشکی جلد و مو

آیا استفاده از سیرم‌های ویتامینC و استفاده از ویتامین E برای جلد موثر است و آیا مواد آرایشی باید نظر به نوعیت جلد استفاده شود؟ دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر محمد صابر صبور متخصص جلدی و زیبایی  

پزشک آدینه روز: ریزش مو ۱۱ میزان ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ریزش مو

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر یارمحمد نورزی، متخصص جلدی و زیبایی