داکتر بایگانی - شبکه تلویزیون نور
پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی  در اطفال ۲۰ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی در اطفال

دراین برنامه هدیه ضیایی،  صحبتی داشت با محترم داکتر احمد جاوید صدیق، متخصص جراحی اطفال

پزشک آدینه روز: خشکی جلد و مو ۰۱ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: خشکی جلد و مو

آیا استفاده از سیرم‌های ویتامینC و استفاده از ویتامین E برای جلد موثر است و آیا مواد آرایشی باید نظر به نوعیت جلد استفاده شود؟ دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر محمد صابر صبور متخصص جلدی و زیبایی  

پزشک آدینه روز: ریزش مو ۱۱ میزان ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ریزش مو

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر یارمحمد نورزی، متخصص جلدی و زیبایی  

پزشک آدینه روز:  لب چاک و کام چاک در نوزادان ۲۸ سنبله ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: لب چاک و کام چاک در نوزادان

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر محمد طارق رحیمی، متخصص جراحی اطفال و پلاستیک  

پزشک آدینه روز: نفس تنگی ۱۴ سنبله ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: نفس تنگی

در مورد این که نفس تنگی عرض است یا مرض داکتر قیس نیکزاد متخصص داخله عمومی برای شما معلومات میدهد   در مورد این که نفس تنگی عرض است یا مرض داکتر قیس نیکزاد متخصص داخله عمومی برای شما معلومات میدهد

پزشک آدینه روز: مورد میکروب معده ۱۷ اسد ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: مورد میکروب معده

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکترمظفر ایوبی، متخصص داخله عمومی  

پزشک آدینه روز: محرقه ۲۲ جوزا ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: محرقه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر حمیداالله منصور، متخصص داخله عمومی.