دفتر بایگانی - شبکه تلویزیون نور
بازگشایی مجدد دفتر اتحادیه‌ی اروپا در کابل ۰۳ عقرب ۱۴۰۰

بازگشایی مجدد دفتر اتحادیه‌ی اروپا در کابل

اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد تا یک‌ماه دیگر دفتر نمایند‌گی دیپلماتیک خود را در افغانستان باز کند. به گزارش فایننشال تایمز، اتحادیه‌ی اروپا تمایل دارد که تعاملات محدودی را با طالبان از سر بگیرد. اتحادیه‌ی اروپا گفته است که حضورش در کابل به‌‍ معنای به‌رسمیت شناختن طالبان نیست. فایننشال تایمز گزارش داده است که اتحادیه‌ی اورپا […]