پناهجویان غیرقانونی
استقبال سازمان ملل از تصمیم جدید حکومت پاکستان برای خارج نکردن دارندگان کارت اقامت از پاکستان 19 میزان 1402

استقبال سازمان ملل از تصمیم جدید حکومت پاکستان برای خارج نکردن دارندگان کارت اقامت از پاکستان

باگذشت چند هفته از روند بازداشت مهاجرین افغانستان در خاک پاکستان تااکنون از توقف روند بازاشت مهاجرین افغانستان خبری نیست و برعکس این روند به‌گونه‌ی بی‌پیشینه شدت گرفته است. در تازه‌ترین مورد در ادامه اقدام علیه مهاجران افغانستان، حکومت پاکستان امر بر ویران سازی خانه های خود ساخته مهاجرین افغانستان که در سال های مهاجرت […]

ادامۀ واکنش‌ها به اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان 17 میزان 1402

ادامۀ واکنش‌ها به اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان

تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغانستان فاقد سند مهاجرت به‌واکنش‌های به همراه شده‌است. کمیسیون رسیدگی به‌وضعیت پناهجویان بازگشته از پاکستان، تحت ریاست معاون وزارت امور مهاجرین برای هماهنگی و رسیدگی به‌چالش اخراج پناهجویان با برخی موسسات امدادرسان در مرز اسپین بولدک نشست برگزار کرده است. معاون امور مهاجرین در این نشست گفته […]