وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به‌‌صورت رسمی اتحادیه اروپا را به‌‌دلیل دخالت در روند ادغام مجدد ارامنه قره‌باغ در جامعه جمهوری آذربایجان به ‌شدت مورد انتقاد قرار داد. آیهان گجی زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت که اظهارات یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا مبنی بر ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی برای تضمین حقوق و امنیت ساکنان […]

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به‌‌صورت رسمی اتحادیه اروپا را به‌‌دلیل دخالت در روند ادغام مجدد ارامنه قره‌باغ در جامعه جمهوری آذربایجان به ‌شدت مورد انتقاد قرار داد. آیهان گجی زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت که اظهارات یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا مبنی بر ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی برای تضمین حقوق و امنیت ساکنان ارمنی منطقه قره‌باغ جمهوری آذربایجان را مداخله در روند ادغام مجدد در این جمهوری می‌دانند.

پیش از این پیتر استانو، سخنگوی سرویس اقدام خارجی اروپا اوایل روز (جمعه، ۲۶ عقرب) در مصاحبه با خبرگزاری آرمنپرس گفته بود که اتحادیه اروپا از جمهوری آذربایجان می‌خواهد که بازگشت امن ارامنه به قره‌باغ کوهستانی را تضمین کند. وی افزود که اتحادیه اروپا خواستار دست‌رسی بین‌المللی و حضور بین‌المللی در قره باغ کوهستانی به عنوان بخشی از این تضمین‌ها است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان تأکید کرد که قره‌باغ جز لاینفک جمهوری آذربایجان است و حقوق و امنیت مردم ارمنی این منطقه را با رعایت قانون اساسی تضمین خواهد کرد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv