در طول سال‌های اخبر امریکا برنامه‌ای را روی دست گرفته است تا روابط رژیم اسراییل با شماری از کشورهای اسلامی را عادی‌سازد. تحت این برنامه که ابراهیم نام دارد تا اکنون کشورهای امارات متحده عربی، مراکش، سودان و بحرین روابط رسمی ودپلوماتیک را با رژیم اسراییل آغاز نموده اند. با این همه، جمهوری اسلامی ایران […]

در طول سال‌های اخبر امریکا برنامه‌ای را روی دست گرفته است تا روابط رژیم اسراییل با شماری از کشورهای اسلامی را عادی‌سازد.

تحت این برنامه که ابراهیم نام دارد تا اکنون کشورهای امارات متحده عربی، مراکش، سودان و بحرین روابط رسمی ودپلوماتیک را با رژیم اسراییل آغاز نموده اند. با این همه، جمهوری اسلامی ایران عادی‌سازی روابط کشورهای اسلامی با رژیم اسراییل را محکوم نموده و آنرا خیانت در حق مردم مظلوم فلسطین خوانده‌است. سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران تامین روابط با رژیم اسراییل را محکوم به شکست خوانده و تاکید کرده است که این رژیم هیچگاهی به تعهدات خود پابند نخواهد بود.

رهبر ایران، تاکید کرده است که رژیم اسراییل نابود خواهد شد؛ چون گروهای مقاومت فلسطین نسبت به هرزمانی دیگری قویتر و مصمم تر هستند. وی رژیم اسراییل را دانه سرطان در منطقه خواند و برایستادگی در برابر آن تاکید کرد.

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که در روزهای اخیر مذاکرات روی عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و رژیم اسراییل با پای درمیانی امریکا، چندین‌بار صورت گرفته اما تااکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. عربستان سعودی حل موضوع فلسطین را شرط اساسی برای عادی‌سازی روابط‌اش با رژیم اسراییل خوانده اما دیده شود که آخر این مذاکرات به‌کجا خواهد رسید.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv