جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید، که ۲۷ عضوی این اتحادیه در نبرد حدود دو ساله اوکراین علیه حمله روسیه کمک متداوم را به این کشور، فراهم کرده‌اند. اما او تأیید کرد که این کمک‌ها در چنین جنگی هرگز کافی نیست. جوزپ بورل گفته‌است که تجهیزات توپخانه همچنان به کی‌یف ارسال خواهد شد. […]

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید، که ۲۷ عضوی این اتحادیه در نبرد حدود دو ساله اوکراین علیه حمله روسیه کمک متداوم را به این کشور، فراهم کرده‌اند.

اما او تأیید کرد که این کمک‌ها در چنین جنگی هرگز کافی نیست. جوزپ بورل گفته‌است که تجهیزات توپخانه همچنان به کی‌یف ارسال خواهد شد.

پیش از این، در اواخر ماه جنوری امسال، بورل اعلام کرد که اتحادیه اروپا از هدف خود برای ارسال یک میلیون گلوله توپخانه تا ماه مارچ به اوکراین فاصله زیادی دارد. او افزود که حدود نیمی از آن در این مهلت زمانی آماده تحویل‌دهی بوده و بقیه تا پایان سال تحویل داده خواهد شد.

اتحادیه اروپا پارسال ۲۸ میلیارد یورو و امسال تاکنون ۲۰ میلیارد یورو به اوکراین کمک کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv