جنرال زالوژنی، فرمانده ارشد اوکراین گفته‌است که نیروهای روسیه قصد دارند شهر چاسیو یار در غرب باخموت را تا نهم ماه می تصرف کنند. بر بنیاد گزارش رویترز، این فرمانده ارشد اوکراین همچنان گفته‌است که روسیه می‌خواهد زمینه را برای یک نبرد مهم برای کنترل مناطق مرتفع در شرق اوکراین فراهم کند. این خبرگزاری همچنان […]

جنرال زالوژنی، فرمانده ارشد اوکراین گفته‌است که نیروهای روسیه قصد دارند شهر چاسیو یار در غرب باخموت را تا نهم ماه می تصرف کنند.

بر بنیاد گزارش رویترز، این فرمانده ارشد اوکراین همچنان گفته‌است که روسیه می‌خواهد زمینه را برای یک نبرد مهم برای کنترل مناطق مرتفع در شرق اوکراین فراهم کند.

این خبرگزاری همچنان نوشته‌است که با کاهش سرعت کمک‌های نظامی غرب به اوکراین، نیروهای روسیه در حال شتاب رو به رشد در میدان نبرد هستند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv