اولین فضاپیمایی که توانست روی سطح یک دنباله‌دار فرود بیاید، دیروز، پس از وقفه‌ای هفت ماهه، بار دیگر فعال شد. با نزدیک‌تر شدن دنباله‌دار به خورشید، صفحات خورشیدی روبات کاوشگر «فیله» هم دوباره شارژ شدند و این روبات، از دیروز، ارسال اطلاعات به زمین را از سر گرفت.

اولین فضاپیمایی که توانست روی سطح یک دنباله‌دار فرود بیاید، دیروز، پس از وقفه‌ای هفت ماهه، بار دیگر فعال شد. با نزدیک‌تر شدن دنباله‌دار به خورشید، صفحات خورشیدی روبات کاوشگر «فیله» هم دوباره شارژ شدند و این روبات، از دیروز، ارسال اطلاعات به زمین را از سر گرفت.