براساس پیش نویس متن نامه تعالیم پاپ که قرار است پنجشنبه منتشر شود اما روز دوشنبه به مطبوعات درز کرد، او خواستار اقدام فوری برای حفاظت از زمین و مقابله با روند گرمایش خواهد شد. در این سند که توسط مجله لاسپرسو ایتالیا منتشر شده آمده که گرمایش زمین مستقیما به فعالیت انسانی و افزایش […]

براساس پیش نویس متن نامه تعالیم پاپ که قرار است پنجشنبه منتشر شود اما روز دوشنبه به مطبوعات درز کرد، او خواستار اقدام فوری برای حفاظت از زمین و مقابله با روند گرمایش خواهد شد.

در این سند که توسط مجله لاسپرسو ایتالیا منتشر شده آمده که گرمایش زمین مستقیما به فعالیت انسانی و افزایش استفاده از سوخت های فسیلی مرتبط است.

واتیکان درز کردن این پیش نویس را یک اقدام “زننده” توصیف کرد و گفت که نسخه نهایی این سند روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.

‘مصرف بی رویه’

پیش نویس ۱۹۲ صفحه ای نامه تعالیم رهبر کلیسای کاتولیک به اسقف های اعظم – که مهم ترین سند تعالیمی است که پاپ می تواند صادر کند – امسال تحت عنوان “در باب مراقبت از خانه مشترک” منتشر خواهد شد.

پاپ فرانسیس در این متن براهین علمی و اخلاقی را برای محافظت از مخلوقات ارائه می کند.

او گرمایش زمین را عمدتا به فعالیت های انسانی نسبت می دهد، و از جمله به کاهش مستمر تنوع زیستی در جنگل های آمازون و ذوب یخچال ها اشاره می کند.

در این پیش نویس همچنین آمده است که کشورهای درحال توسعه بیشترین هزینه را برای “مصرف بی رویه” بعضی از ثروتمندترین کشورها می پردازند.

پاپ از همه انسان ها – و نه فقط اعضای کلیسای کاتولیک – می خواهد مانع تخریب اکوسیستم زمین تا پیش از پایان قرن شوند و یک مرجع سیاسی تازه برای حل این مساله ایجاد کنند.

به گفته کارولین وایات خبرنگار بی بی سی پاپ چند ماه مشغول نوشتن این نامه تعالیم بوده و گفته می شود مشتاق است که با کمک آن به مباحثات در اجلاس تغییرات جوی سازمان ملل در ماه نوامبر در پاریس شکل دهد.