سخنگوی جدید وزارت امورخارجه چین در واکنش به دعوت کوریای جنوبی از هیاتی از تایوان برای شرکت در نشست موسوم به دموکراسی، از سئول خواست به سیاست چین واحد پایبند باشد. لی‌ جیان سخنگوی جدید وزارت خارجه چین در همین راستا، گفت که در جهان کنونی تنها یک چین وجود دارد و تایوان بخشی جدایی ناپذیر […]

سخنگوی جدید وزارت امورخارجه چین در واکنش به دعوت کوریای جنوبی از هیاتی از تایوان برای شرکت در نشست موسوم به دموکراسی، از سئول خواست به سیاست چین واحد پایبند باشد. لی‌ جیان سخنگوی جدید وزارت خارجه چین در همین راستا، گفت که در جهان کنونی تنها یک چین وجود دارد و تایوان بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو این کشور محسوب ‌می‌شود.

دعوت سئول از هیاتی از تایوان به نشست «سران برای دموکراسی» در حالی انجام شده که پکن به این نشست دعوت نشده‌است.

لی جیان افزود:‌ «دولت جمهوری خلق چین تنها دولت قانونی است که نماینده کل مردمان این سرزمین است و هر کشوری که در امور داخلی چین دخالت کند یا از جدایی‌طلبان تایوان حمایت کند، محکوم به شکست است».

این سخنگوی جدید که از امروز (دوشنبه ۲۸ حوت) فعالیت خود را آغاز کرده‌است، تأکید کرد:«پکن قاطعانه با دعوت سئول از هیاتی تایوانی برای شرکت در نشست «سران برای دموکراسی» مخالف است».

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv