جان کربی، هماهنگ کننده ارتباط راهبردی شورای امنیت ملی امریکا، در واکنش به‌اظهارات، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در مورد ناکامی امریکا در قبال حمایت از حقوق‌بشری در افغانستان می‌گوید که، امریکا تلاش می‌کند مقام‌های حکومت سرپرست را در برابر تعهدات‌ شان پاسخ‌گو قرار دهد. وی تاکید می‌کند امریکا تاکنون حکوت سرپرست را به‌رسمیت […]

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباط راهبردی شورای امنیت ملی امریکا، در واکنش به‌اظهارات، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در مورد ناکامی امریکا در قبال حمایت از حقوق‌بشری در افغانستان می‌گوید که، امریکا تلاش می‌کند مقام‌های حکومت سرپرست را در برابر تعهدات‌ شان پاسخ‌گو قرار دهد.

وی تاکید می‌کند امریکا تاکنون حکوت سرپرست را به‌رسمیت نشناخته و قصد ندارد در آینده نزدیک این کار را انجام دهد. این درحالی‌است که روز جمعه رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، با ارسال نامه‌‌ی به وزیر خارجه امریکا، گفت که اداره جو بایدن، در قسمت وضع تعزیرات و محدودیت صدور ویزا برای اعضای حکومت سرپرست ناکام بوده‌است.

مایکل مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ ای به انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، با ابراز نگرانی شدید گفت که اداره جو بایدن، رییس‌جمهور این کشور، در قسمت وضع تعزیرات و محدودیت صدور ویزه برای مقام‌های حکومت سرپرست ناکام بوده‌است.

در همین‌حال، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباط راهبردی شورای امنیت ملی امریکا، در پاسخ به‌نگرانی یک عضو مجلس نمایندگان گفت که امریکا حکومت کنونی افغانستان را در برابر تعهدات‌‌شان پاسخ‌گو قرار می‌‌دهد: ″ما به تلاش خود ادامه می‌‌دهیم تا طالبان را در قبال وعده‌ها و تعهداتی که آنان داده‌اند، پاسخ‌گو قرار بدهیم. ما آن‌ها را به‌عنوان یک حکومت قانونی در کابل به‌رسمیت نشناخته‌ایم. ما قطعا قصد نداریم در آینده نزدیک این کار را انجام دهیم″.

مک ‌کال در نامه ارسالی خود به وزیر خارجه امریکا هم‌چنین از وضع محدودیت‌ها در مقابل زنان و دختران در افغانستان به‌شدت نگرانی کرده بود. هم‌چنان آقای کربی تعامل حکومت سرپرست با امریکا را بار دیگر به عملی‌سازی تعداتش مشروط کرد: ″اگرطالبان می‌خواهند قسمی که می‌گویند جدی گرفته شوند، اگر آنان مشروعیت می‌‌خواهند که در حال‌حاضر نمی‌توانند به آن دست یابند، نیاز دارند که به این تعهدات عمل کنند، باید به تعهداتی که چگونه با زنان و دختران در افغانستان برخورد کنند،‌عمل کنند. ما این موضوع را از بسیار نزدیک نظارت خواهیم کرد″.

این در حالی‌است که وزارت تحصیلات عالی در ماه دسمبر ۲۰۲۲ ادامه تحصیل زنان و دختران را در تمام دانشگاه‌‌های افغانستان تا امر ثانی ممنوع کرد. چند روز پس از‌ آن، وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به تاریخ ۲۴ دسمبر همین‌سال زنان و دختران را از ادامه کار در سازمان‌‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی منع کرد. در تازه‌ترین اقدام، وزارت تحصیلات عالی به‌دانشگاه‌های خصوصی دستور داد که تا امر ثانی به دختران اجازه ندهند در آزمون کانکور این دانشگاه‌ها اشتراک کنند.