وزارت خارجه ایران بار دیگر برآمادگی این کشور برای رسیدن به‌توافق نهایی در خصوص موضوع هسته‌ای این کشور تاکید کرد. ناصرکنعانی، سخنگوی این وزارت گفته است که ایران هیچ‌گاهی میز مذاکراه را ترک نکرده و در هر زمان ممکن آماده مذاکره است. وی افزود که تبادل پیام در سطوح مختلف بین مقام‌های ایرانی و کشورهای […]

وزارت خارجه ایران بار دیگر برآمادگی این کشور برای رسیدن به‌توافق نهایی در خصوص موضوع هسته‌ای این کشور تاکید کرد.

ناصرکنعانی، سخنگوی این وزارت گفته است که ایران هیچ‌گاهی میز مذاکراه را ترک نکرده و در هر زمان ممکن آماده مذاکره است. وی افزود که تبادل پیام در سطوح مختلف بین مقام‌های ایرانی و کشورهای دخیل در برجام ادامه دارد. وی همچنان توافق‌نامه برجام را تنها سند مورد اعتبار در خصوص موضوع هسته‌ای این کشور خواند و تاکید کرد که هیچگونه توافق جدیدی در دستور کار نیست.

در حالی که موضوع هسته‌ای ایران این روزها کم‌تر سر زبان‌ها است و کشوهای غربی هم کم‌تر به آن می‌پردازند، وزارت امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی این کشور را برای رسیدن به‌توافق نهایی در خصوص برجام اعلام کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی این وزارت گفت که موضع ایران در خصوص توافق هسته‌ای کاملا واضیح است و تهران آماده به‌کارگیری از روش دپلوماتیک برای به‌نتیجه رسیدن مذاکرات است. وی بار دیگر تاکید کرد که تهران هیچ‌گاهی میز مذاکره را ترک نکرده و باور دارد که مذاکره بهترین راه برای نهایی کردند توافق برجام است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان تایید کرد که روند مذاکرات متوقف نشده؛ بلکه از طریق واسطه‌های پیام‌های بین تهران و کشورهای دخیل در برجام در سطوح مختلف ادامه دارد.

کنعانی گزارش‌ها در مورد امضای توافق جدید بین ایران و امریکا را رد کرد و علاوه کرد که تنها توافق مورد اعتبار در خصوص موضوع هسته‌ای این کشور برجام است.

این گفته‌ها در حال بیان می‌شود که اخیرا شماری از رسانه‌های غربی ادعا کرده بودند که مذاکرات پنهانی میان ایران و امریکا در واشنگتن پیرامون موضوع هسته‌ای تهران صورت گرفته است و به‌زودی توافق جدید در این خصوص میان نمایندگان دوکشور به‌امضا خواهد رسید.