بسم الله الرحمن الرحیم

     شبکۀ تلویزیونی نورازبدوِ تأسیس به‌صورت بیست و چهار ساعته برنامه پخش می‌کند.محور اساسی کارِ تلویزیون نور را اسلام ومنافع مردم افغانستان می‌سازد.افغانستان دربسترارزش‌های فرهنگ بومی وتاریخی‌اش می‌تواند به توسعه برسد وتلاش در راه رسیدن به توسعه با استمداد ازفرهنگ بیگانه منجربه نابسامانی بیشتراجتماعی می‌شود.سطح پایین آگاهی عمومی یکی ازعمده ترین عوامل توسعه نیافتگی افغانستان است.تلویزیون نور برای بلند بردن سطح آگاهی عمومی، درزمینه‌های اطلاع رسانی، آموزش وسرگرمی، فعالیت می‌کند وبرای جلو گیری ازتخدیر اذهان عامه، درتفکیک حد ومرز خبر رسانی وشایعه پراکنی، آموزش سالم و وقت کشی وسرگرمی وابتذال، جداً محتاط است.

 بخش خبر

درهر ۲۴ ساعت , ۱۳ بولتن خبری با زمان های متفاوت از شبکه تلویزیون نوربه نشر میرسد. در این بولتن های خبری , مهمترین خبرهای افغانستان , منطقه , خاورمیانه و جهان به نسبت اولویت و اهمیت شان , در بخش های مختلف خبری پوشش داده می شوند.

تلویزیون نوربا ۳ زبان فارسی, پشتو و ازبیکی خبر پخش می کند.

الف) بولتن‌های خبری نیم ساعته به‌زبان فارسی:

– خبرهای شامگاهی، ساعت ۰۵:۳۰ شام به وقت کابل؛

– ۳۰دقیقه خبر، ساعت ۰۷:۳۰ شب به وقت کابل؛

– خبرهای نیمه شب، ساعت ۱۲:۳۰ نیمۀ شب به وقت کابل؛

– افغانستان وجهان در۲۴ ساعت گذشته، ساعت ۱۱:۰۰ پیش ازچاشت به وقت کابل.

ب) بولتن‌های خبری نیم ساعته به زبان‌های پشتو وازبیکی:

– خبرهای شب، ساعت ۰۹:۰۰ به وقت کابل؛

– خبرهای نیمه شب، ساعت ۰۲:۲۲ به وقت کابل؛

– بولتن خبری نیم ساعتۀ ازبیکی، ساعت  ۱۲:۰۰شب به وقت کابل.

ج) خبرهای کوتاهِ روزانه:

– ساعت ۷:۰۰ صبح، ده دقیقه خبر به زبان ازبیکی؛

– ساعت  ۸:۰۰ صبح، پنج دقیقه خبر به زبان پشتو؛

– ساعت ۹:۰۰ صبح پنج دقیقه خبر به زبان فارسی؛

– ساعت ۱۰:۰۰ صبح پنج دقیقه خبر به زبان پشتو؛

– ساعت ۱۲:۰۰ چاشت، پنج دقیقه خبر به زبان پشتو؛

– ساعت ۲:۰۰ بعد از چاشت پنج دقیقه خبر به زبان فارسی.

د) خبرهای اقتصادی:

خبرهای اقتصادی یک برنامۀ خبری است که به مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی هفته می‌پردازد. زمان پخش این برنامه، جمعه ها ساعت ۷:۰۰ شام است.

 بخش سیاسی

در برنامه های سیاسی تلویزیون نور, سوژه های داغ سیاسی و تحولات مهم روز کشور, منطقه ,خاورمیانه و جهان مورد بررسی و کاوش قرارمیگیرد.

بخش سیاسی تلویزیون نور, علاوه ازتولد برنامه های مناسبتی, به صورت عادی برنامه های زیرراتهیه و پخش می کند.

 آخرخط

 آخرخط مهم‌ترین واساسی‌ترین برنامۀ سیاسی تلویزیون نوراست. این برنامه به‌صورت کامل، شامل دوبخش است که در بخش اول آن بازتاب رسانه‌های چاپی پایتخت، فشردۀ موضوعات سایت‌های معتبرانترنتی، مهمترین گزارش شبکه‌های تلویزیونی معروف فارسی زبان درجهان وپاسخ سوال مطرح شده درشبکۀ اجتماعی فیسبوک را برای بینندگان خود تقدیم می‌کند.

 در بخش دوم این برنامه نخست گزارش ویژه‌ا ی که از سوی گروه سیاسی در پیوند به موضوع مورد بحث تهیه شده، پخش‌می شود و پس از آن، گرداننده برنامه، میزبان دو مهمان در استدیو است و موضوع مورد بحث را به بررسی می‌گیرند.

 این برنامه غیرروزهای جمعه همه روزه ازساعت۰۶:۰۰ الی ساعت ۰۷:۳۰ شام پخش می‌گردد. 
ژرفنا

 ژرفنا برنامۀگفت‌وگویی هفتگی باسران حکومت، اشخاص متنفذ ونخبه‌های کشوراست.در این برنامه، درخانه یا محل کار مهمانان، با ایشان گفت‌و گو می‌شود.ژرفنا زندگی و کارنامه‌های این اشخاص را  به بحث گرفته و به‌نقاط حساس کارنامه وزندگی شان انگشت می‌گذارد. زمان نشراین برنامه، یک شنبه شب‌ها ساعت ۰۹:۳۰ به‌وقت کابل است.هدفِ این برنامه معرفی کامل کارنامه‌ها وجهان بینی نخبه‌های کشوراست. 
گفتگوی باز

 گفت‌وگوی باز برنامه‌ای است که به بررسی وتحلیل موضوعات بنیادی دربخش‌های مختلف چون فرهنگ، سیاست، اقتصادواجتماع می‌پردازد.مهمانان این برنامه نخبگان مطرح وصاحب‌نظر درموضوع منتخب وغالبا اساتید برجستۀ دانشگاه می‌باشند. این برنامه به‌مدت ۴۵ دقیقه ودرهفته یک‌بار(سه شنبه شب‌ها) ساعت ۰۹:۳۰ شب به وقت کابلپخش می‌شود.

پارلمان در هفت روز

 این برنامه هفته وار افزون به بازپخش خلاصۀ مهم‌ترین رخدادهای هفته درشورای ملی ویامرتبط به شورای ملی، یکی ازموضوعات مهم مورد بحث درشورای ملی را نیزبا کارشناسان، مورد بحث قرار می‌دهد.

 زمان پخش این برنامه، جمعه‌شب ها ساعت ۶:۰۰ شام می‌باشد. 

  پایگاه خبر

 پایگاه خبر یک برنامۀ تولیدی دربخش ترجمۀ خبراست.این برنامه بیشترماهیت سیاسی وتحلیلی دارد وساختاراین برنامه گزارشی است.دراین برنامه مهم‌ترین وجالب‌ترین مقالات، درطول یک هفته ازسایتها ورسانههای خارجی(اکثرا انگلیسی زبان وگاهی هم عربی) ترجمه می‌شوند و پس از آندرقالب یک برنامۀ نیم ساعته آمادۀ پخش می‌شوند.

 زمان پخش این برنامه ساعت ۶:۳۰ جمعه شب ها است.

 بخش معارف اسلامی

معارف اسلامی تلویزیون نور، یکی ازبخش‌های مهم واساسی این تلویزیون است. برنامه‌های این‌بخش، بر اصول اساسی اسلام تمرکز دارد. دیدگاه های فقهی معاصر و مسایل کاربردی روز مرۀ فقهی مثل فقه خانواده ، بانوان و معرفی سیرۀ پیامبر بزرگواراز مسایل عمده‌ای اند که در این‌بخش به بحث گرفته می شوند و نور به‌تمام پرسش‌،ها باجدیدترین رویکردهای فقهی واجتهادی پاسخ می‌دهد

پاسخ نور

پاسخ نور برنامه‌ای بامحتوای کاملا اسلامی است که درهفته شش روز ساعت۰۴:۳۰ الی ۰۵:۳۰ ازشبکۀ تلویزیونی نور پخش می‌شود.موضوع این برنامه ازقبل تعیین می‌شود وبینندگان ازطریق تلفون پرسش‌های دینی خودرا بطورمستقیم ازمهمان برنامه که ازنخبه‌های دینی می‌باشند می‌پرسند وپاسخ‌شان‌را می‌گیرند.هدف این برنامه بلند بردن آگاهی عمومی مردم درمسایل روزمرۀ دینی شان است.

امت

امت برنامه‌ای است که به‌صورت گفت‌وگویی، پنج‌شنبه شب‌ها ازساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰ به وقت کابل ازشبکۀ تلویزیونی نور پخش می‌گردد، زمینۀ این برنامه موضوعات مهم روزِ مرتبط به‌جهان اسلامی است. برنامۀ امت درسه بخش ذیل تولید می‌شود:

۱- معرفی موضوع برنامه وگفت‌وگو

۲- معرفی یکی ازآثارتاریخی مربوط به‌تمدن اسلامی

۳- گزارش‌های علمی فرهنگی ازآخرین رویدادهای جهان اسلام

هدف این برنامه بیداری نسل جوان وبلند بردن سطح آگاهی فکری بیننده‌ها درعرصۀ جهان بینی اسلامی است.

 هدایت نور

هدایت نور یکی ازبرنامه‌های گروه معارف اسلامی تلویزیون نور است.این برنامه ازیک‌شنبه الی جمعه شش روز درهفته نشرمی‌شود. موضوعات این برنامه ازقبل تعیین شده است وروی موضوعات مختلفِ فقهی مثل نماز، روزه، زکواه، حج، معاملات و.. می‌باشد. هدایت نور درقالب گفت‌وگوی نیم‌ساعته تهیه وبه‌نشرسپرده می‌شود.

زمان نشر این برنامه ازیک‌شنبه الی جمعه ساعت ۰۸:۳۰ صبح به‌وقت افغانستان است.

 اسلام وحقوق بشر 

اسلام وحقوق بشر ازبرنامه‌های دیگر گروه معارف اسلامی تلویزیون نور است که به زودی سری دوم پخش آن آغاز می شود. این برنامه درقالب گفت‌وگو وتعلیق باظرفیت زمانی ۴۵ دقیقه تولید وبه‌نشرمی‌رسد. این برنامه به‌طور یک بررسی مقایسه‌ای به تک‌تک مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر وتطبیق آن با اعلامیۀ حقوق بشرِ اسلامی، پرداخته می‌شود. این برنامه معمولا بایک کارشناس مشخص دراین عرصه ثبت می‌شود.

گروه اجتماعی و فرهنگی

گروه اجتماعی تلویزیون نور بیشتربه امور روزمرۀ اجتماعی می‌پردازد.مسایلی ازقبیل مشکلات صحی، مشکلات آموزشی، مشکلات شهری وشهرداری سوژه‌های اصلی‌ای این گروه است . این بحث‌ها‌به صورت روزمره وموضوعی دربرنامه‌های گروه اجتماعی تلویزیون نور، به گفت‌وگو گرفته می‌شوند.

دیدارصبح

دیدارصبح برنامه‌ای بامحتوای اجتماعی تفریحی است.این برنامه هر روز صبح زود ساعت۰۷:۰۰ به طورزنده ازشبکۀ تلویزیونی نور پخش می‌گردد.

این برنامه شامل بخش‌های تلاوت قرآن کریم، گزارش ونشیدهای اسلامی است که گفت‌وگوهای آن درطول هفته روی دوموضوع مطابق تقسیم اوقات این برنامه تنظیم شده‌است.

پزشک آدینه روز

پزشک آدینه روز تنها برنامۀ طبی شبکۀ تلویزیونی نوراست که روزهای جمعه ساعت ۰۹:۳۰ به طور زنده پخش می‌گردد.موضوع این برنامه ازقبل تعیین می‌شود وبعد بیننده‌ها ازطریق تماس مستقیم مشکلات صحی شان‌را با مهمان برنامه درمیان گذاشته پاسخ‌شان‌را دریافت می‌کنند.

 زندگی

این برنامه، پنج روز در هفته،ساعت ۱:۳۰ بعد ظهر، به‌مدت نیم‌ساعت، از یک‌شنبه تا پنج‌شنبه، به‌صورت زنده پخش می‌گردد. برنامۀ زندگی ، عمدتا به مسایل اجتماعی از قبیل زن و خانواده می پردازد.

مجلۀ ادبی

مجلۀ ادبی یک برنامۀ نیم‌ساعتۀ ادبی است. این برنامه بالای عناصر مختلف ادبی تمرکز دارد به‌ویژه بالای آثار شاعران جوان وشعرنو در این برنامه زیاد کار می‌شود. مجلۀ ادبی یک برنامۀ نیم‌ساعته است که دریک هفته یک‌بار توسط گروه اجتماعی وفرهنگی شبکۀ تلویزیونی نور تهیه وبه‌نشرمی‌رسد.

زمان نشراین برنامه، پنج‌شنبه شب‌ها ساعت ۰۹:۳۰ شب به‌وقت کابل نشرمی‌شود.