بسم الله الرحمن الرحیم

شبکۀ تلویزیونی نورازبدوِ تأسیس به‌صورت بیست و چهار ساعته برنامه پخش می‌کند.محور اساسی کارِ تلویزیون نور را اسلام ومنافع مردم افغانستان می‌سازد.افغانستان دربسترارزش‌های فرهنگ بومی وتاریخی‌اش می‌تواند به توسعه برسد وتلاش در راه رسیدن به توسعه با استمداد ازفرهنگ بیگانه منجربه نابسامانی بیشتراجتماعی می‌شود.سطح پایین آگاهی عمومی یکی ازعمده ترین عوامل توسعه نیافتگی افغانستان است.تلویزیون نور برای بلند بردن سطح آگاهی عمومی، درزمینه‌های اطلاع رسانی، آموزش وسرگرمی، فعالیت می‌کند وبرای جلو گیری ازتخدیر اذهان عامه، درتفکیک حد ومرز خبر رسانی وشایعه پراکنی، آموزش سالم و وقت کشی وسرگرمی وابتذال، جداً محتاط است.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv