امت: پیام حج و قربانی ۲۷ سرطان ۱۴۰۱

امت: پیام حج و قربانی

در این برنامه در مورد پیام حج و قربانی صحبت داشتیم با محترم میرویس عزیزی، استاد دانشگاه و عبدالقادر قانت، فعال سیاسی

سایر برنامه ها بایگانی - شبکه تلویزیون نور
امت: نظام جزایی اسلام و متقضیات زمانه ۰۲ سرطان ۱۴۰۱

امت: نظام جزایی اسلام و متقضیات زمانه

حقوق جزایی اسلام یکی از مباحث مهم زیر مجموعۀ حقوق و قوانین شرعی است. این که نظام جزایی اسلام چقدر می‌تواند که با گذر زمان و تغییر شرایط و زمانه نیازهای جامعه اسلامی را مرفوع سازد و پاسخ گوباشد، را با محترم مجیب‌الرحمان آخندزاده، عالم دین و عبدالحنان حازم، استاد دانشگاه در این برنامه در […]

برنامه امت: نقش کشورهای منطقه در توسعه و ثبات افغانستان ۲۳ جوزا ۱۴۰۱

برنامه امت: نقش کشورهای منطقه در توسعه و ثبات افغانستان

کشورهای منطقه و جهان در صلح، ثبات و جنگ در افغانستان همیشه برجسته و روشن بوده است. یکی از دلایل عدم ثبات و جنگ در افغانستان در طول چهل سال گذشته همکاری نکردن این کشورها برای قطع جنگ و توسعه و رسیدن به ثبات دایمی بوده است. ما در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم […]

امت: چستی حجاب اسلامی ۱۵ جوزا ۱۴۰۱

امت: چستی حجاب اسلامی

حجاب اسلامی حکم الهی است و در اصل آن هیچ کسی اختلاف ندارد؛ اما نوعیت پوشش و چهره مورد اختلاف است. ما دراین برنامه با محترم سمیرا احمدی، استاد علوم اسلامی به همین مباحث پرداخته ایم.

امت: برادری اسلامی و وحدت ملی ۰۸ جوزا ۱۴۰۱

امت: برادری اسلامی و وحدت ملی

برادری دینی و وحدت ملی دو مقولۀ جداگانه ولی از لحاظ ماهیت اجتماعی به شدت با هم پیوسته و در هم تنیده است. ما درین گفت‌وگو با مسئله پیوند‌ها و گسست‌های برادری دینی و وحدت ملی پرداخته‌ایم. در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبد الرحمان الهی، استاد دانشگاه و محقق

امت: معنا و مبنای عدالت اجتماعی در اسلام ۲۱ ثور ۱۴۰۱

امت: معنا و مبنای عدالت اجتماعی در اسلام

عدالت اجتماعی یکی از مولفه‌های مهم در ساختار نظام اسلامی محسوب می‌گردد و عدم تحقق عدالت اجتماعی نیز می‌تواند که آسیب‌های فراوانی به بدنۀ نظام اسلامی وارد آورد. ما دراین برنامه پیرامون اهمیت، معنا و مبنای عدالت اجتماعی در اسلام با محترم سید مصطفی مرتضوی، عالم دین بحث کرده‌ایم.

امت: بایدها و نبایدهای عید ۱۷ ثور ۱۴۰۱

امت: بایدها و نبایدهای عید

عید مراسم و جشن دینی و عبادی مسلمین است و تمام مسلمانان در ایام عید از یک دیگر احوال گیری نموده و محافل خوشی و شادی را برگزار می کنند. اما این که در این ایام چه اعمال وافعالی را انجام دهند و یا ندهند را در این گفتگو با در میان گذاشته ایم. در […]

ویژه برنامه افطاری: کمک و هم‌دلی ۱۴ ثور ۱۴۰۱

ویژه برنامه افطاری: کمک و هم‌دلی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترمه شهرور مرادیان، خاطره حصار، و محترم عبدالباری حمدی، اعضای نهاد هم‌دلی وسازندگی

ویژه برنامه افطاری: رمضان و حجاب اسلامی ۱۰ ثور ۱۴۰۱

ویژه برنامه افطاری: رمضان و حجاب اسلامی

در این برنامه صحبتی داشتیم با مهمانان برنامه: سمیرا احمدی، آگاه مسائل اسلامی و احمد بشیر فیضی، حافظ قرآن کریم