پزشک آدینه روز: عیوب یا خطای انکساری‌ چشم چیست واستفاده از عینک چقدربرای بیماران چشم مفید است؟ ۰۳ دلو ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: عیوب یا خطای انکساری‌ چشم چیست واستفاده از عینک چقدربرای بیماران چشم مفید است؟

دراین برنامه هدیه ضیایی، صحبتی داشت با محترم داکتر جیحون جلال، متخصص جراحی چشم

سایر برنامه ها بایگانی - شبکه تلویزیون نور
پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی  در اطفال ۲۰ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی در اطفال

دراین برنامه هدیه ضیایی،  صحبتی داشت با محترم داکتر احمد جاوید صدیق، متخصص جراحی اطفال

امت: نگاهی به کارکرد های سازمان همکاری های اسلامی ۰۶ جدی ۱۴۰۰

امت: نگاهی به کارکرد های سازمان همکاری های اسلامی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصرشفیق، نویسنده و محقق وعبدالرحمان الهی، استاد دانشگاه

پزشک آدینه روز: اسما یا نفس‌تنگی چیست؟ ۰۵ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: اسما یا نفس‌تنگی چیست؟

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر مجتبی دقیق، معالج امراض داخله عمومی  

پزشک آدینه روز: روماتیزم ۲۸ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: روماتیزم

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمدظفرعزیز، متخصص جراحی اورتوپیدی  

امت: امر به معروف و نهی از منکر ۲۲ قوس ۱۴۰۰

امت: امر به معروف و نهی از منکر

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالحنان حازم، استاد دانشگاه

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی ۲۱ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمدظفرعزیز، متخصص جراحی اورتوپیدی و تراوماتولوژی

آمت: نگاهی به کارکرد های حرکت های اسلامی ۱۵ قوس ۱۴۰۰

آمت: نگاهی به کارکرد های حرکت های اسلامی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصرشفیق، محقق و نویسنده.  

پزشک آدینه روز: سرطان خون ۱۴ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سرطان خون

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمد شکیب ظهیر، فوق تخصص امراض داخله عمومی.