امت: میلاد نور و رحمت ۰۱ میزان ۱۴۰۲

امت: میلاد نور و رحمت

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم محمد رفع صدیقی، استاد علوم اسلامی   Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv […]

سایر برنامه ها بایگانی - شبکه تلویزیون نور، Noor TV Network, Afghanistan
برنامه هدایت نور: نقش ایمان در زندگی – بخش دوم ۰۸ سنبله ۱۴۰۲

برنامه هدایت نور: نقش ایمان در زندگی – بخش دوم

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم استاد حیدر حیدری، کارشناس مسایل اسلامی       Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on […]

برنامه امت: توهین به قرآن کریم و واکنش‌ها ۰۴ سنبله ۱۴۰۲

برنامه امت: توهین به قرآن کریم و واکنش‌ها

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم میرویس عزیزی، استاد دانشگاه           Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on […]

برنامه امت: اضرار مواد مخدر در جامعه ۲۱ اسد ۱۴۰۲

برنامه امت: اضرار مواد مخدر در جامعه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالدیان زاهد، استاد علوم اسلامی             Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor […]

برنامه امت: نقش رسانه ها در جامعه ۱۴ اسد ۱۴۰۲

برنامه امت: نقش رسانه ها در جامعه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم بهاء الدین بقایی، استاد دانشگاه           Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV […]

برنامه هدایت نور: نماز و آرامش انسان – بخش اول ۱۱ اسد ۱۴۰۲

برنامه هدایت نور: نماز و آرامش انسان – بخش اول

برنامه هدایت نور: نماز و آرامش انسان – بخش اول در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبادالله سلطانی، عالم دینی و خطیب مسجد           Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR […]

برنامه امت: پیام‌های نهضت امام حسین رضی‌الله‌ عنه ۰۷ اسد ۱۴۰۲

برنامه امت: پیام‌های نهضت امام حسین رضی‌الله‌ عنه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم سید مصطفی مرتضوی، عالم دین و محترم توریالی همت، فعال سیاسی         Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV […]

برنامه هدایت نور: یادی از یک دعوتگر و فقیه مصلح ۰۲ اسد ۱۴۰۲

برنامه هدایت نور: یادی از یک دعوتگر و فقیه مصلح

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم محمد موسی روحانی، آگاه اسلامی       Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: […]

برنامه هدایت نور: اضرار مواد مخدر – بخش اول ۰۲ اسد ۱۴۰۲

برنامه هدایت نور: اضرار مواد مخدر – بخش اول

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالدیان ذاهد، استاد علوم اسلامی Join us on Social Media: Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv Noor TV […]