برنامه امت: سرنوشت اوکراین و تاثیر آن بر افغانستان است 28 حوت 1401

برنامه امت: سرنوشت اوکراین و تاثیر آن بر افغانستان است

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم برنا صالحی – کارشناس روابط بین الملل

سایر برنامه ها
برنامه امت: نقش جوانان در توسعه جامعه 29 دلو 1401

برنامه امت: نقش جوانان در توسعه جامعه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم ثناءالله سائف – کارشناس امور اجتماعی

برنامه امت: روابط افغانستان و آسیای مرکزی 15 دلو 1401

برنامه امت: روابط افغانستان و آسیای مرکزی

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالشکور سالنگی – کارشناس روابط بین الملل

برنامه امت: نقش امر به معروف و نهی از منکر در اصلاح جامعه 08 دلو 1401

برنامه امت: نقش امر به معروف و نهی از منکر در اصلاح جامعه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم استاد سعید – استاد دانشگاه

برنامه امت: نقش علم در توسعه اجتماعی 01 دلو 1401

برنامه امت: نقش علم در توسعه اجتماعی

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم محمد سعید – استاد دانشگاه

برنامه امت: نگاهی به نقش و حضور زنان در فقه اسلامی 24 جدی 1401

برنامه امت: نگاهی به نقش و حضور زنان در فقه اسلامی

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترمه فرزانه یفتلی – استاد دانشگاه و محقق علوم اسلامی

برنامه امت: نگرانی‌های کشورهای منطقه از افغانستان 17 جدی 1401

برنامه امت: نگرانی‌های کشورهای منطقه از افغانستان

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالرحمن الهی – استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل

برنامه امت: سیاست خارجی بی طرف 10 جدی 1401

برنامه امت: سیاست خارجی بی طرف

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالشکور سالنگی، محقق و استاد دانشگاه

برنامه امت: اهمیت و فضیلت علم از دیدگاه اسلام 03 جدی 1401

برنامه امت: اهمیت و فضیلت علم از دیدگاه اسلام

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالعلیم حکیمی استاد دانشگاه