آدینه روز بایگانی - شبکه تلویزیون نور
پزشک آدینه روز: عیوب یا خطای انکساری‌ چشم چیست واستفاده از عینک چقدربرای بیماران چشم مفید است؟ ۰۳ دلو ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: عیوب یا خطای انکساری‌ چشم چیست واستفاده از عینک چقدربرای بیماران چشم مفید است؟

دراین برنامه هدیه ضیایی، صحبتی داشت با محترم داکتر جیحون جلال، متخصص جراحی چشم

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی ۲۱ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمدظفرعزیز، متخصص جراحی اورتوپیدی و تراوماتولوژی

پزشک آدینه روز: سرطان خون ۱۴ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سرطان خون

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمد شکیب ظهیر، فوق تخصص امراض داخله عمومی.            

پزشک آدینه روز: سنگ‌های طرق بولی (سنگ‌های گرده، حالب ومثانه) ۲۳ عقرب ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سنگ‌های طرق بولی (سنگ‌های گرده، حالب ومثانه)

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکترفرید رحمان حزین، متخصص یورولوژی  

پزشک آدینه روز: ریزش مو ۱۱ میزان ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ریزش مو

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر یارمحمد نورزی، متخصص جلدی و زیبایی  

پزشک آدینه روز: فشار خون چیست؟ ۲۱ سنبله ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: فشار خون چیست؟

داکتر نذیر عبادی، متخصص داخله عمومی در مورد این‌که فشار خون چیست و دلیل فشار بلند چیست برای شما معلومات میدهد      

پزشک آدینه روز: نفس تنگی ۱۴ سنبله ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: نفس تنگی

در مورد این که نفس تنگی عرض است یا مرض داکتر قیس نیکزاد متخصص داخله عمومی برای شما معلومات میدهد   در مورد این که نفس تنگی عرض است یا مرض داکتر قیس نیکزاد متخصص داخله عمومی برای شما معلومات میدهد

پزشک آدینه روز: مورد میکروب معده ۱۷ اسد ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: مورد میکروب معده

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکترمظفر ایوبی، متخصص داخله عمومی