پزشک بایگانی - شبکه تلویزیون نور
پزشک آدینه روز: عیوب یا خطای انکساری‌ چشم چیست واستفاده از عینک چقدربرای بیماران چشم مفید است؟ ۰۳ دلو ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: عیوب یا خطای انکساری‌ چشم چیست واستفاده از عینک چقدربرای بیماران چشم مفید است؟

دراین برنامه هدیه ضیایی، صحبتی داشت با محترم داکتر جیحون جلال، متخصص جراحی چشم

پزشک آدینه روز: گازات اضافی یا نفخ و بادی در شکم ۲۷ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: گازات اضافی یا نفخ و بادی در شکم

دراین برنامه هدیه ضیایی، صحبتی داشت با محترم داکتر قیس نیکزاد، متخصص داخله‌ی عمومی

پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی  در اطفال ۲۰ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی در اطفال

دراین برنامه هدیه ضیایی،  صحبتی داشت با محترم داکتر احمد جاوید صدیق، متخصص جراحی اطفال

پزشک آدینه روز: اسما یا نفس‌تنگی چیست؟ ۰۵ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: اسما یا نفس‌تنگی چیست؟

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر مجتبی دقیق، معالج امراض داخله عمومی  

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی ۲۱ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمدظفرعزیز، متخصص جراحی اورتوپیدی و تراوماتولوژی

پزشک آدینه روز: سرطان خون ۱۴ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سرطان خون

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمد شکیب ظهیر، فوق تخصص امراض داخله عمومی.            

پزشک آدینه روز: ضعیفی بیره‌ و منگ دندان‌ها ۰۷ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ضعیفی بیره‌ و منگ دندان‌ها

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر هارون صافی، متخصص استوماتولوژی  

پزشک آدینه روز: سنگ‌های طرق بولی (سنگ‌های گرده، حالب ومثانه) ۲۳ عقرب ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سنگ‌های طرق بولی (سنگ‌های گرده، حالب ومثانه)

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکترفرید رحمان حزین، متخصص یورولوژی