گفت‌وگوی ویژه با اسدالله سعادتی 09 اسد 1400

گفت‌وگوی ویژه با اسدالله سعادتی

در این گفت‌وگو شمس امانی با آقای اسدالله سعادتی معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی در باره کارکرد شورای عالی مصالحه، عدم پیشرفت در روند صلح و موضوعات داغ روز بحث کرده‌است.    

گفتگوی باز
انگیزه تلقی های افراط گرایانه از دین چیست؟ 15 حوت 1395

انگیزه تلقی های افراط گرایانه از دین چیست؟

دین و دیانت مرزهایی دارد که انسان مومن و دیندار واقعی مراقب است که از این مرزها تجاوز نکند. اما برخی از انسان ها مقید به مرز نیستند، یا کوتاهی می کنند و به آن نمی رسند، و یا زیاده روی می کنند و از آن عبور می کنند. اینجاست که ماجرای افراط و تفریط […]

انگیزه تلقی های افراط گرایانه از دین چیست؟ 08 حوت 1395

انگیزه تلقی های افراط گرایانه از دین چیست؟

دین و دیانت مرزهایی دارد که انسان مومن و دیندار واقعی مراقب است که از این مرزها تجاوز نکند. اما برخی از انسان ها مقید به مرز نیستند، یا کوتاهی می کنند و به آن نمی رسند، و یا زیاده روی می کنند و از آن عبور می کنند. اینجاست که ماجرای افراط و تفریط […]

تغییر قانون اساسی و ضرورت تعدیل برخی مواد آن چقدر ضروری است؟ 01 حوت 1395

تغییر قانون اساسی و ضرورت تعدیل برخی مواد آن چقدر ضروری است؟

قانون اساسی کشور پس از فروپاشی رژیم طالبان و در جریان دولت انتقالی اسلامی افغانستان توسط کمیسیون های تسوید و تدقیق تهیه شده و در لویه جرگه تصویب قانون اساسی منعقدِ سال ۱۳۸۲ در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسید. نوپایی قانون اساسی افغانستان، عدم تجربه کافی قانون گذاران در عرصه قانون گذاری […]