در ادامه‌ی واکنش‌‌ها به مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، نورالله منیر سرپرست وزارت معارف امارت اسلامی گفته که دروازه‌ی‌ مکتب‌های دختران به‌‌دلیل محدویت‌های فرهنگ مسدود مانده است. آقای منیر روز 〈دوشنبه، ۱۷ اسد〉 در یک نشست خبری در ولایت خوست گفته است که مردم با تعلیم دختران نه؛ بلکه با […]

در ادامه‌ی واکنش‌‌ها به مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، نورالله منیر سرپرست وزارت معارف امارت اسلامی گفته که دروازه‌ی‌ مکتب‌های دختران به‌‌دلیل محدویت‌های فرهنگ مسدود مانده است.

آقای منیر روز 〈دوشنبه، ۱۷ اسد〉 در یک نشست خبری در ولایت خوست گفته است که مردم با تعلیم دختران نه؛ بلکه با بیرون شدن دختران‌شان از خانه حساسیت دارند و فرهنگ مردم افغانستان در این قسمت سخت حساس است. وی تاکید کرده که امارت اسلامی کوشش می‌کند با مردم به یک توافق برسد تا مکتب‌ها بازگشایی شود. او گزارش‌‌ها درباره این که مکتب‌های دختران به خاطر تغییر نصاب آموزشی بازگشایی نشده‌ است را رد کرده است. به گفته‌ او نصاب آموزشی معارف افغانستان با مشکلاتی روبه‌رو است و تاکنون برای‌ تغییر نصاب آموزشی برنامه‌‌ای در دست نیست.

پیش از این سید احمد شهید خیل معین وزارت معارف گفته بود که تاخیر در بازگشایی مکاتب دخترانه برخاسته از مشکلات در نصاب آموزشی برای دختران است.

با این همه، شماری از دانش‌جویان از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌ی مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر باز گشایی کند.

این در حالی‌است که چندی پیش شماری از مفتی‌های پاکستانی از رهبری حکومت سرپرست طالبان خواسته بودند که مکتب‌های دختران را بازگشایی کنند. اما حامد کرزی، رییس‌جمهوری پییشن کشور می‌‌گوید که مکتب‌های دختران به دستور پاکستان بسته شده است.