صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجه کشور طی پیامی به مناسبت سوم حوت سال سیزده پنجاه وهشت، از این قیام به عنوان جرقه برای خیزش های مردم علیه نیروهای شوروی پیشین یاد شده است. در این پیام آمده است که مردم غیور و با شهامت کابل، به خیابان آمده تا به […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجه کشور طی پیامی به مناسبت سوم حوت سال سیزده پنجاه وهشت، از این قیام به عنوان جرقه برای خیزش های مردم علیه نیروهای شوروی پیشین یاد شده است.

در این پیام آمده است که مردم غیور و با شهامت کابل، به خیابان آمده تا به صورت مسالمت آمیز، مخالفت و انزجار خویش را از اشغال و رژیم وقت بیان کند، اما پاسخ این اعتراض مسالمت آمیز مردم، به گلوله داده شد و شماری از مردم به شهادت رسیدند. در این پیام همچنان امده که  قیام سوم حوت مردم کابل، در حقیقت الهام بخش خیزش های دیگر مردم در سراسر کشور برای آزادی و استقلال و نشانه شکست رژیم کمونیستی و اتحاد جماهیر شوروی بود. در این پیام ابراز امیدواری شده ست که اهداف و آرمان های بلند شهدا در جامعه تحقق پیدا کند و افغانستان شاهد صلح و ثبات دایمی باشد.