رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که بانک توسعه آسیایی تمویل پروژه‌ی ۱۰ میلیارد دالری تاپی را متوقف کرده است. یک مقام پاکستانی به نیوز انترنشنل این کشور گفته که تمویل این پروژه به علت به‌رسمیت شناخته نشدن حکومت امارت اسلامی، از سوی بانک توسعه آسیایی متوقف شده است. این مقام ارشد وزارت انرژی پاکستان که نامی […]

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که بانک توسعه آسیایی تمویل پروژه‌ی ۱۰ میلیارد دالری تاپی را متوقف کرده است.

یک مقام پاکستانی به نیوز انترنشنل این کشور گفته که تمویل این پروژه به علت به‌رسمیت شناخته نشدن حکومت امارت اسلامی، از سوی بانک توسعه آسیایی متوقف شده است. این مقام ارشد وزارت انرژی پاکستان که نامی از او گرفته نشده، با استناد به گزارش نشست اخیر در اسلام‌‌آباد با مقام‌های ترکمنستان گفته است که بانک توسعه آسیایی تمامی فعالیت‌های خود در زمینه‌ی تمویل پروژه‌ی تاپی را متوقف کرده است. به گفته او، با این کار هم اکنون این پروژه با رکود مواجه شده است.  خط لوله گاز تاپی حدود یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر طول دارد که ۷۵۰ کیلومتر آن از ولایات هرات، فراه، هلمند و قندهار افغانستان عبور می‌کند. قرار است این خط، گاز ترکمنستان را کشورهای هند و پاکستان انتقال خواهد داد.