سازمان حفاظت از کودکان با نشر گزارشی درباره‌ وضعیت کودکان زیر حاکمیت طالبان گفته است که در این یک سال، دختران بیشتر منزوی، گرسنه و غمگین بوده‌‌اند. در این گزارش که روز 〈چهارشنبه، ۱۹ اسد〉 منتشر شده آمده است که بحران اقتصادی، خشک‌سالی فلج‌ کننده و محدودیت‌ها، زندگی دختران در افغانستان را از بین برده […]

سازمان حفاظت از کودکان با نشر گزارشی درباره‌ وضعیت کودکان زیر حاکمیت طالبان گفته است که در این یک سال، دختران بیشتر منزوی، گرسنه و غمگین بوده‌‌اند.

در این گزارش که روز 〈چهارشنبه، ۱۹ اسد〉 منتشر شده آمده است که بحران اقتصادی، خشک‌سالی فلج‌ کننده و محدودیت‌ها، زندگی دختران در افغانستان را از بین برده و آنان را از جامعه طرد و گرسنه رها کرده است. طبق گزارش، یک چهارم دختران در افغانستان با علایم افسردگی زندگی می‌کنند.

سازمان حفاظت از کودکان افزوده است که طی پس از تسلط طالبان نشان می‌دهد که ۹۷ درصد خانواده‌ها برای تأمین غذای کافی برای فرزندان خود با مشکل مواجه هستند و دختران کم‌‌تر از پسران غذا می‌‌خورند. به گزارش این نهاد تقریبا ۸۰ درصد از کودکان گفتند که در ۳۰ روز گذشته گرسنه به رخت‌خواب رفته‌‌اند.

در گزارش سازمان حفاظت از کودکان آمده است که کم‌بود غذا پیامدهای مخربی بر سلامت کودکان دارد و آینده‌ آن‌ها را تهدید می‌کند. طبق گزارش، از هر ۱۰ دختر۹ تن گفتند که وعده‌‌های غذایی آن‌ها در سال گذشته کاهش یافته است.

براساس مصاحبه‌های این سازمان، ۲۶ درصد دختران در مقایسه علایم افسردگی دارند؛ در حالی که میزان افسردگی در میان پسران ۱۶ درصد است. هم‌چنین ۲۷ درصد دختران در برابر ۱۸درصد پسران علایم اضطراب دارند.

سازمان حفاظت از کودکان تصریح کرده است که بیش از ۴۵ درصد از دختران گفته‌اند که مکتب نمی‌‌روند. چالش‌های اقتصادی، ممنوعیت طالبان و نگرش‌های جامعه موانع اصلی دست‌رسی دختران به آموزش گفته شده است.